Slide # 1
Slide # 2
Slide # 3
Slide # 4
Slide # 5
 

Category Real Estate

พร้อมไหมก่อนจะเริ่มต้นผ่อนบ้าน?

ปัจจุบันนี้ เมื่อเราเริ่มทำงานเก็บเงินได้สักก้อนก็อยากจะลงทุนซื้อคอนโดเป็นของตัวเอง และแยกตัวออกมาอยู่ เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ที่ทำงาน หรือรถไฟฟ้า รถใต้ดิน เพื่อที่จะย่นระยะการเดินทางไปกลับทำงาน ทำให้ชีวิตผ่อนคลายมากขึ้น หรือบางคนอาจจะวางแผนซื้อคอนโดทำเลดี ๆ ไว้ลงทุนปล่อยเช่า หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เล็งซื้อบ้านหรือคอนโดสักหลังไว้อยู่เอง ไม่ว่าจะเป็นเรือนหอ หรือซื้อไว้เพื่อลงทุนให้เช่า ไม่ว่าจะเป็นคอนโด ใหม่ หรือคอนโดเก่า คุณต้องเช็คตัวเองก่อนจะเริ่มลงทุนผ่อนอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ว่าคุณพร้อมหรือไม่ที่จะลงเงินก้อนโตครั้งนี้

วิธีการคำนวนราคาคอนโดที่คุณหมายตาไว้ง่าย ๆ นั้น ให้คุณรวมรายได้ทั้งหมดแล้วนำมาคูณด้วย 50 จำนวนเงินที่ได้จะเท่ากับราคาของคอนโดหรือบ้านที่เราจะสามารถซื้อได้ โดยไม่ทำร้ายตัวเองจนเกินไป นี่คือวิธีคิดเบื้องต้น โดยตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าคุณไม่มีหนี้สินใด ๆ ค้างอยู่

จากนี้มาคำนวณราคาค่างวดที่คุณจะต้องผ่อน โดยคิดประกอบกับภาระอย่างอื่นที่คุณยังมีอยู่ เช่นค่าผ่อนบัตรเครดิต หรือ ผ่อนรถ เป็นต้น ซึ่งให้คุณคำนวนว่าค่าผ่อนบ้านหรือคอนโดของคุณจะต้องไม่เกินหนึ่งในสามของเงินเดือน ถ้าค่างวดเกินอัตรานี้ มีโอกาสสูงมากที่คุณจะผ่อนไม่ไหว

หลังจากนั้นให้ลองมาดูเรื่องเงินดาวน์ ซึ่งคือเงินที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าของโครงการก่อนจะกู้แบงค์ โดยปกติแล้วเงินดาวน์มักจะเป็นร้อยละสิบถึงสิบห้าของราคาคอนโด ซึ่งเงินนี้คือเงินออมของเราเอง ที่ยิ่งมากก็ยิ่งดี เพราะบางทีธนาคารก็ไม่ได้ให้กู้ทั้งหมดตามที่เราขอไป มีเงินออมส่วนตัวไว้จะทำให้อุ่นใจมากกว่า

ก่อนที่จะตกลงกู้ อย่าลืมดูเรื่องระยะเวลากู้ที่มักจะแบ่งเป็น 10, 20 และ 30 ปี สำหรับคนส่วนใหญ่ที่ทำงานเป็นพนักงานประจำที่อาจได้เงินเดือนไม่มากมายนัก ทำให้มีเงินเก็บเพียงเล็กน้อย แนะนำให้กู้ 30 ปี ค่างวดแต่ละงวดก็จะไม่หนักหนาสาหัสจนเกินไป ให้คุณได้เหลือเงินไว้ทำอย่างอื่นบ้าง หากมีเงินก้อนโปะก็จะช่วยลดต้นลดดอกได้ แต่ธนาคารส่วนมากไม่ยอมให้จ่ายหมดทั้งก้อนในปีแรก ๆ แต่แน่นอนว่าโปะไปบ้างก็ยังดีกว่าเพราะช่วยให้ผ่อนหมดเร็ว แถมไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่รวม ๆ ตลอด 30 ปีที่ผ่อนแล้วอาจจะมากพอ ๆ กับเงินต้นเลยทีเดียว

จะเห็นได้ว่า การเก็บออมเงินสำคัญมาก ๆ หากคุณมีความคิดที่จะซื้อคอนโด หากใครไม่มีเงินเก็บเลย เราขอแนะนำว่าอย่าพึ่งคิดที่จะซื้อ เพราะภาระหนี้ที่จะเกิดขึ้น อาจทำให้คุณถังแตกได้

Read More

What to Think About When Making Property Investments

While the great recession of 2007-2008 may have greatly affected real estate sunshine coast wide, with strict money lending standards by banks among other factors, deeply affecting buying and selling of properties, the industry is back on its feet and it’s where every investor should put their money in currently. When it comes to investments of such nature though, investors need to realize a lot of money is at stake and therefore must do it right. It is hence advised you think it through thoroughly.

The main things are doing a thorough check and inspection on the property you are about to spend money on and ensure the decision you will be making is one that is informed. One way of establishing this is by seeking for the services of a real estate agent. Not only will they provide you with the plethora of options you can choose from but also provide wise counsel on the kind of property that suits you the best. This article explores some of the most important things that you have to put into consideration when looking at property investments. Please see more at http://henzells.com.au/

Do you really need to buy

Buying or selling a property certainly is not a cheap undertaking. Additionally, not only the real estate sunshine coast market but other areas as well are susceptible to fluctuations. Therefore, before you commit, think it through.  Having your needs in mind will make everything simple. For example, when you are employed in the kind of job where moving places is very possible, then there will be no need of buying a house. You will be better off considering options such as little mountain real estate rentals. When you have decided settling down is your thing, then don’t buy just any property. Go with the property that will be able to provide you with all the essential facilities that are affordable to you, especially when it comes to facilities such as swimming pools and extensive gardens for these will need regular maintenance in the long run which means you have to constantly pay.

Appoint a professional agent

It’s no secret that searching for a house is frustrating and very confusing. This is especially when doing it by yourself. Even worse is when you are new to a neighborhood, as you will be really keen in all the factors that one should look out for. Additionally, you will not have the knowledge on the prevailing market rates, the caloundra property management and conditions of the houses on sale and also how to negotiate with the sellers for the best deals. These are some of the reasons why it’s prudent to seek the services of a reliable real estate sunshine coast agent.

Important is to work with someone that will simplify the process for you and fun as well. They also need to be experienced specifically in what you are looking for. Like if you wish to buy a house, then you need someone well conversant with buying services. Places such as http://henzells.com.au can be quite helpful with your caloundra real estate needs.

Read More

Noosa Real Estate – Attractive Waterfront Properties

There is news from the Queensland Government that there is a plan to build 100,000 new homes along the Sunshine Coast. This has been reported on Noosa News and the story goes on to analyse the pros and cons of accommodating more population in the region likely to increase over the next 25 years. All these are a part of what is known as the South East Queensland Regional Plan, originally unveiled in 2005. But it acts as a guide or a master plan over which the area’s subsequent developments are being conceptualised. Developments in Noosa Real Estate also follow these guidelines.

Properties Listed for Sale and Purchase

The way properties change hands were more or less standardised. With the online option also being made available, it helps both the buyers and sellers. The sellers have to simply upload the details of their properties with photographs and also the indicative price. In many cases, the Noosa Real Estate agency can help you with all these formalities for a fee. Even otherwise, retaining the services of an agency would be the best way to go about selling your property. The details about the property should include the total area of the plot, the built up space, the number of bedrooms and bathrooms and whether car parking is available or not and so on. Each of these factors can determine the ultimate price at which the property changes hands.

Many Locations arouNoosa Real Estatend Noosa  

The property transactions are not limited to Noosa alone. The entire coast is an attractive holiday destination with beautiful sights all around. Everyone would want to own a house or an apartment in this region. You will find Tewantin Real Estate with very attractive properties listed under rentals, as well as under the ones on sale. Once again the details of the properties as listed earlier become critical. These need to be furnished by the property owner or the agent and the customers will go through them before making the decision on renting or buying the property. Almost on similar lines, properties from Doonan Real Estate and Noosaville Real Estate will also be displayed on the websites.

Each Location has its Unique Features

Many of the waterfront and beachfront properties offer multiple options to the buyers. There are buyers who would make an investment and use it as a vacation home, especially if they can afford one. Some may use the property as an investment that can also produce some regular income through holiday rentals. Whatever the ultimate purpose, the local Noosa Real Estate agency will be capable of handling the complete formalities required to ensure a smooth transfer of the property from the owner to the new buyer.

Many suburbs on the Sunshine Coast offer some beautiful choices of properties of all types. There would be the houses and apartments. One could find one, two and three bedroom accommodation and so on. The ones with a car parking facility and even lockable garages can be found. The best way is to engage a good real estate agent and get the deal finalised.

 

Read More

Gain Information on Rental Agents in Sunshine Coast Easily Online

Recently, the beach house of tennis player Pat Rafter on Sunshine Beach was sold for $18 million, when he and his wife, Lara, decided to shift to New South Wales. This clearly shows why the properties in Sunshine Coast are the hot properties in today’s date. And if you also wish to enjoy such real estate gain like Pat, then all you need is the services of rental agents Sunshine coast has now to buy a property of highest standards, and that is offered with greater protection.

rental agents sunshine coast

Properties in the Sunshine Coast

The demand for property is high and it continues to thrust big capital gains as well as high rental income in the Sunshine Coast region. The Sunshine Coast property investment is a great means for building wealth, through disposing as well as acquiring properties that are time and again discounted. Many properties are offered in the Sunshine Coast with positive returns and buying a property for people who seek to invest is a right decision.

It is anytime better to contact rental agents Sunshine Coast market has today who are well-versed with information on acreage land, modern apartments, town homes, luxury apartments and residential land. Information regarding the pricing of the projects at hand, appeal of the investment and information on returns that are features of any property are also provided.

 Foundation of Investment Property in the Sunshine Coast

The economic foundation of the Sunshine Coast is well supported and that offers long-term sustainability. In the sunshine coast, there are 2 distinct markets; one is living on the beach side, and the other includes the residential areas. Most often people come here to find new jobs and purchase residential properties for their stay. To cater to the needs of the increasing population, property investment sunshine coast wide is on the rise and there is a strong need for more dwellings for rent.

With the development of high value industries, the region has been identified as having the greatest prospective for accomplishment. The real estate industry in the Sunshine Coast is well placed to service the demand in the global as well as domestic markets. Investment opportunity in Sunshine Coast is a big plus, and it because of the shortage of new dwellings as well as unyielding rental market. It has been distinct that the real estate in Sunshine Coast is very strong, and it not only provides rental properties but also attracts people for attaining new jobs.

 The real estate agents Sunny Coast has today are known to endow with fantastic beach houses in some of the wonderful towns such as the Sunshine beach, Coolum Beach, Noosa and Mooloolaba. All that property the investors are looking out for are made available in Sunshine coast like rental properties, properties in the rural areas and even the holiday properties. The commercial properties are also available for sale that are designed with the latest amenities. You can gain information on the rental agents sunshine coast wide online and then decide to purchase the property you desire.

Read More

Amazing properties in Hua Hin, the wonderful beach resort town

Owning a property is always a pleasure, and owning it in a beach resort town is amazing.  As you know, Hua Hin is one of the more popular beach resorts of Thailand and is located about 200 Kms from Bangkok. The town is blessed with stunning natural beauty and wonderful beaches and panoramic views of mountains. If you are planning to buy property hua hin options, perhaps you may contact any of the reputed real estate agencies in and around this coastal city.

Various types of properties:

The real estate agencies in Hua Hin will be able to identify properties either for purchase or on rent. These agencies will identify properties such as residential plots, houses, apartments, commercial buildings and even resorts. In fact, these real estate agencies also help you to buy properties in other cities located around this coastal town. Experts in real estate business, point out that if you are planning to buy property Hua Hin has excellent choices, and it is ideal that you should take the help of any reputable real estate agency in this town.

The advantages of availing the services of reputed agencies are summarized here:

  • Popular agencies: Experts often say, when you buy property hua hin options, a reputed agency will identify the property that suits your requirements. Further, reputed agencies will always provide you proper guidance because more than anything, these agencies always value their goodwill.
  • Knowledge of properties: These agencies will have a thorough knowledge on the various properties available for sale or on rent in and around Hua Hin. These agencies will arrange for a personal discussion with the owners so that both the buyers and sellers can come together and set out a clear understanding of the transaction. The agency will also arrange for an inspection of the property by the prospective buyer.
  • Paper work: Buying a property will involve scrutiny by an advocate apart from several other paper works. The real estate agencies in this coastal town will arrange for an advocate of repute who would scrutinize the documents related to the property and give his opinion in writing. If the advocate finds the seller has clear title to the property, then the real estate agency will do all the paper work so that the buyer and seller could complete the sale transaction.
  • International repute: Some of the real estate agencies in this coastal town have more than 9000 branches in over 100 countries. That speaks of the quality of services these real estate agencies would provide to the client.

Low service charges:

When you approach the agency to buy any property in Hua Hin, the representative of the agency will invite you to a discussion. The representative will ascertain details such as your budget, the preferred localities and the type of property you are looking for and so on. The representative will provide you the necessary guidance so that you get the best deal. Interestingly, the service charges of these real estate agencies are considered to be reasonable.

Read More

京都で家賃の安いアパートを借りたいと思う方のためのヒント

家賃が安 価なアパートに住み着きようと思うでしょうか。外国人にとって京都で適当な住まいを見つけるのは大変なことである言うまでもなく、日本人にとっても新しい 都市に引っ越すのは難問です。多くの日本の都市と同様に、京都はアパートの家賃が高い場所として有名ある上に、外国人の場合は面倒なことがい一層多いで す。京都 家賃 1万円 – 万円の京都家賃のアパートはその問題を免れるために、すべての好みのための様々な家賃が低いアパートを提供します。それらを使用したら、多くの人は直面する問題に取り組む必要はありません。

京都 家賃 1万円

万円の京都家賃のアパートを探したら、次のことはアパート探しの活動を簡素化するために役立つヒントです:

予算を立てておいてください。

万円の京都家賃のアパートを探していたら、気に留めた方がいいことは家賃は別として様々な費用は払わなくてはいけません。日 本の法律上、賃貸は収入の三分の一を超えてはいけません。借りたい家の一ヶ月の家賃は月給の三分の一を超えれば、それを借りてはいけなくて、より安価なア パートの中から選ばなければならないと言う意味です。例えば、アパートの家賃は万円かかったら、月給は少なくとも三万円に等しくなければなりません。日本 では、月次ベースでせめて三万円を得ることを証明せざるを得ません。その規則のあらゆる例外に関する詳細は要ったら、不動産業者に連絡した方がいいです。

書類を準備してください。

京都で万円の家賃を探している時、書類はもう一つの注意点です。それで、不動作業者、または大家に連絡する前に、すべての書類をじっくりと準備しておいてください。書類は次のものを含みます:

  • パスポートのコピー、そして外国人の場合は、ビザ、外国人登録証などのコピーも必要です。
  • 会社からの雇用の手紙及び日本語で書かれた給与明細。
  • 日本に長い間在住している場合は、給与支払報告書も準備しなくてはいけません。

ま た、京都で万円の家賃のアパートを探したら、外国人と同じように日本人にとっても保証人は要件です。保証人は、中でも居住証明を含む様々な書類を提出しな ければなりません。京都でアパートを探したら、保証人は書類を準備するために地方政府に行かなくてはいけませんから、十分余裕を持たせた方がいいです。お まけに、保証人も収入状況を確認する手順など、評価プロセスを通過せざるを得ません。その人が保証したいと思うアパートの家賃は収入の三分の一を超えては いけません。それを超えたら、その人は保証人として選ばれたアパートが保証できません。他のオプションは、保証人として代行する第三者の保険代理店である 保証会社のサービスを利用することです。Check out 京都の家賃事情を解説!京都で家賃が安い物件とは

上記のすべての情報を集めた後、京都の適切なアパートを見つけるサービスを提供する不動産を探し始める方がいいです。

Read More

京都で賃貸契約を結ぶ

日本は規則や法律の国なので、日本の賃貸契約とそれに関連する費用がよく分かる必要です。京都 賃貸 格安 – 一般的に、日本のすべての管理会社は自分の規則や規制があります。京都のような地域でも、様々なマンション管理会社は、家主、あるいはマンション管理業と円滑な協力関係を持つために従うべき規則があります。

京都の家賃が安い地区を選択する前に、レンタルに影響を与える事実や条件を知りえた方がいいです。とりわけ、他人とお金に関わることが多いです。それは、居心地のいい住まいを早くみつけて、賃貸契約を結ぶために必要な費用とサービスです。その条件の中に次のことが含まれています:

•保証人:その方はテナントが家賃をは払えなくなったと言うことをはじめ、大家との関係の問題に取り上げる人間です。重要なのは、保証人は良好な姿勢をとっている方でなければなりません。

•敷金:その総額は家主や不動産によって異なります。一般的に、必要な敷金は三ヶ月の家賃に等しく、リースの有効期限でお金の一部分はテナントに返金されます。Check out 京都で賃貸を格安で借りれるエリアとポイントを紹介

•礼金:京都のマンション管理会社につけられる料金の中で敷金は最も悪名高いの一つです。礼金は、一般的に返金不可で、賃貸契約を結んだ後、大家に贈り物の一種として渡されるお金です。それは、二、三ヶ月の家賃にイコールすることがあります。しかし、すべての大家やマンション管理会社が礼金を請求するというわけではありません。京都の家賃が安い地域では、その料金を支払う必要はないかもしれません。

•不動産業者の手数料:手数料は普通一ヶ月の家賃にイコールしています。

京都のマンション管理会社とのサインする賃貸契約は普通一年間有効です。契約が更新された時、更新料を支払うように要求されます。更新料は、理会社や家主によって家賃の1〜3ヶ月に相当するかもしれません。賃貸契約が更新された時に、毎月支払う家賃は値上げされることもあります。

もう一つの注意点は家主とマンション管理会社の許可なしに、家賃の安いアパートの改造や再築などしてはいけません。塗装、ハンマリング、変更フローリングなどしたいと思ったら、マンション管理会社の許可を求めなければなりません。

また、京都の家賃の安い地域でも、家主の許可なしに借りているアパートか家を転貸してはいけません。アパート探しの活動をできるだけ簡素化するために、そのヒントを気に留めてください。For more details, just visit http://xn--1lq862aw0jox0btba181b.com/

Read More